Full rulle via mobilt bredband

Företaget Östra Gotlands Schakt är numera helt digitaliserat. Inkommande fakturor scannas in och lagras på en server. All arbetsledning sker via det mobila bredbandet, likaså fakturering och ordermottagning som hanteras genom ett mobilt arbetsordersystem.
– Systemet är effektivt och fungerar bra för alla inblandade. Ju mer manuell hantering, desto större risk är det att fel uppstår på grund av den mänskliga faktorn, säger företagets ägare Anders Silvén.

Östra Gotlands Schakt är ett miljövårds­ företag som förutom marksanering får sin utkomst genom att förse kalkin­ dustrin med alternativt bränsle till kol som behövs för den energikrävande kalkbränningsprocessen. Råvaran till bränslet kommer från återvinning av hushållens brännbara avfall samt en stor del av Sveriges begagnade bildäck som till 70 procent forslas till Gotland. Kalkbrytning är ett av de största industrisegmenten på Gotland även om miljörörelsen de senaste åren lyckats stoppa viss expansion. Den gotländska kalken har en rad använd­ ningsområden. Största delen går till framställning av cement, andra delar går exempelvis till rening av vatten. Paradoxalt nog är det bland annat rädslan för att grundvattnet ska påver­ kas negativt som driver miljörörelsen. Här krockar viljan att utnyttja natur­ resurser kommersiellt med viljan att bevara landskapet orört. Anders Silvén tycker att miljöfrågorna är viktiga men han ser också en risk i att allt ler ären­ den hamnar i miljödomstolen.
– Alla kan inte leva på turism. Till slut kommer vi bara att kunna erbjuda frisk luft på Gotland.

Mobil Arbetsorder

Anders Silvén har byggt upp sitt företag från grunden då han själv var maskin­ förare jämte ett par anställda. De senaste åren har företaget växt rejält och omsätter cirka 35 miljoner på 20 anställda, vilket också ökat behovet av att se över rutinerna för fakturering och arbetsledning.
– De fyra arbetsledarna har fått ett eget budgetansvar. Det innebär bland annat att de hanterar och attesterar medarbetarnas fakturor. Genom att koppla upp sig mot det mobila bredbandet får de snabbt tillgång till information utan att behöva åka in till kontoret, säger Anders. Även arbetsfördelningen går via nätet. Nyligen har företaget skrivit avtal med RingUp i Visby gällande ett mobilt arbetsordersystem och redan nu ser Anders många fördelar med detta. Under företagets snart tioåriga historia har faktureringsrutinerna ständigt förbättrats. Idag tar det om­ kring en vecka mellan jobbavslut och fakturering och med den nya tjänsten kommer tiden att pressas ytterligare.
– Killarna får en arbetsorder direkt i mobiltelefonen. När jobbet är utfört klickar de ”klart och fakturan kan gå direkt till kunden. När man tidrap­ porterar för hand är det lätt att missa timmar eller råka skriva fel. Även om någon medarbetare kan tycka att en mobiltelefon är onödigt krånglig, tycker merparten att systemet är enkelt.

Föredrar mobilt bredband

Alla mobila tjänster med tillhörande telefoner och datorer kommer från RingUp i Visby. Anders är väldigt nöjd med det mobila bredbandet som han tycker är både snabbt och prisvärt. I framtiden kommer vi nog endast ha mobilt bredband avslutar Anders.
« Gå tillbaka

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår